Policy kundinformation

Linkan Feed Ingredients är en distributör av foderingredienser och driver Profeedshop.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Linkan Feed Ingredients samlar endast vanliga personuppgifter för att kunna producera och leverera rätt produkt till rätt kund. Företaget har inte för avsikt att dela med sig av personuppgifter till andra företag.

Hur länge spar Linkan Feed Ingredients personuppgifter?

Vanliga kunduppgifter registreras och sparas så länge bokföringslagen kräver det eller max ett år efter affärsrelationen upphört för marknadsföringssyften.